06 - 406 642 42 info@ldmediation.nl

IMG_4829 (3)

Mediation

Als mensen in conflict zijn is het voor hen vaak lastig om naar elkaar te luisteren en verharden de standpunten. Dit kan stress en gezondheidsklachten veroorzaken. Doel van mediation is om te zorgen dat er weer – een begin van – begrip voor elkaar ontstaat en dat u zelf weer in staat bent het conflict op te lossen. Mediation is vertrouwelijk, en dat zorgt ervoor dat in een open sfeer met elkaar gepraat kan worden. Door te kiezen voor mediation voorkomt u een kostbare en tijdrovende juridische procedure.

Scheidings- en familiemediation

Scheiden is vaak een emotioneel proces en daarnaast spelen er praktische, zakelijke en juridische aspecten. De mediator zorgt ervoor dat de emoties er mogen zijn, waardoor ruimte ontstaat om de praktische, zakelijke en juridische aspecten te bespreken. In de mediation is aandacht voor het belang van de kinderen en het opstellen van een afgewogen ouderschapsplan. Afhankelijk van hun leeftijd kunnen de kinderen hierbij betrokken worden.

U kunt uiteraard ook terecht als de omgangsregeling niet goed loopt of als u de kinderalimentatie wilt laten herberekenen.

Arbeidsmediation

Conflicten op de werkvloer kunnen zorgen voor veel verloop en/of een hoog ziekteverzuim. Om dit te voorkomen kunt u kiezen voor mediation. Via mediation kan de relatie tussen werkgever en werknemer verbeteren, zodat de medewerker weer aan de slag kan. Tijdens de mediation kan ook blijken dat ontbinding van de arbeidsovereenkomst de beste oplossing is. Graag vertel ik u wat mogelijk is.

Overig

Mediation kan ook ingezet worden in andere geschillen, zoals conflicten tussen buren of zakelijke geschillen. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Pin It on Pinterest

Share This